Werkwijze

Aanvraag – Kennismaking – Overeenkomst

Na kennismaking en het vastleggen van afspraken publiceert de organisatie de naam en het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon. Voor een vertrouwensconsult nemen de medewerkers rechtstreeks contact op met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Zowel de organisatie als de vertrouwenspersoon gedragen zich volgens het in de organisatie geldende beleid zoals ongewenste omgangsvormen en bijbehorende procedures. De activiteiten worden, zoals beschreven in het contract, jaarlijks vastgelegd in een anoniem rapport met conclusies en aanbevelingen.

Rol vertrouwenspersoon

Taken van een (extern) vertrouwenspersoon

  • verzorging eerste opvang van medewerkers die last ervaren en hulp / advies nodig hebben
  • bekijken of er een oplossing in de informele sfeer mogelijks is
  • informeren van de melder / het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals een officiële klacht of aangifte
  • begeleid de medewerker wanneer deze de zaak bespreekbaar wil maken bij een klachtencommissie of leidinggevende
  • verwijzing naar eventuele andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • voorlichting geven over de aanpak & preventie van ongewenst gedrag
  • advisering & ondersteuning van management en leidinggevenden bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • registratie van meldingen van ongewenst gedrag.

(bron: szw)

Tarieven

Sluit een basis abonnement af al vanaf € 525,- bruto per jaar. Het tarief van het abonnement is afhankelijk van bedrijfsgrootte en afspraken over inzet, bijvoorbeeld extra voorlichting, ondersteuning en advies over PSA beleid. Het gehanteerde uurtarief voor een vertrouwensconsult bedraagt € 130,- exclusief 21% BTW.

Neem voor een offerte op maat contact op via de contact pagina.